श्री हनुमान चालीसा पाठ हिंदी | हनुमान चालीसा | हनुमान चालीसा हिंदी में photo | श्री हनुमान चालीसा डाउनलोड

श्री हनुमान चालीसा पाठ हिंदी | हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa Lyrics

श्री हनुमान चालीसा पाठ हिंदी मै | हनुमान चालीसा लिरिक्स | Hanuman Chalisa | Hanuman Chalisa Lyrics – श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि |
बरनऊँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ||